Κατανομή με βάση το φύλο

Άνδρες
1503
Γυναίκες
116

Κατανομή με βάση την ηλικία

Παιδιά (0-16)
30
Νεαροί Ενήλικες (17...39)
1033
Μέσης Ηλικίας Ενήλικες (40...59)
241
Ηλικιωμένοι (άνω των 60)
315

Κατανομή με βάση την οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι
807
Έγγαμοι
802
Αρραβωνιασμένοι
10

Κατανομή με βάση τη στρατιωτική κατάσταση

Πολίτες
627
Έφεδροι/Στρατιωτικοί
992