25-11-2020

Εξαίρεση καταβολής συμπληρωμής στο ΓΕΣΥ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων πως σύμφωνα με τους κανονισμούς του 2019 του Γενικού Συστήματος Υγείας – ΓΕΣΥ (Παράρτημα ΙΙΙ, Κανονισμός 5) οι εξαρτώμενοι Αγνοουμένων και Πεσόντων, που κατέχουν κάρτα νοσηλείας η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμής για όλες τις υπηρεσίες φροντίδας που παρέχονται από το ΓΕΣΥ.

Η εξαίρεση δεν καλύπτει την πρόσθετη συμπληρωμή για επίσκεψη σε προσωπικό και ειδικό γιατρό, εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία από €0-25 (το ύψος της πρόσθετης συμπληρωμής καθορίζεται από τον ιατρό), κατά τις καθημερινές από τις 08:00 μ.μ. μέχρι τις 08:00 π.μ., Σάββατα και Κυριακές και τις Δημόσιες Αργίες.

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι μπορούν να ζητούν την εξαίρεση συμπληρωμής, παρουσιάζοντας την κάρτα νοσηλείας που τους εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.