30-08-2014

Διεθνής Ημέρα Αγνοουμένων

Η Διεθνής Ημέρα Αγνοουμένων βρίσκει κι φέτος μεγάλο αριθμό χωρών να αντιμετωπίζουν προβλήματα Αγνοουμένων κι Ακούσιων Εξαφανίσεων με όλα τα τραγικά συνεπακόλουθα. Οι διακηρύξεις και τα μέτρα που η Διεθνής Κοινωνία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, παρόλο που κρίνονται αξιόλογα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για να πείσουν ή και να πειθαναγκάσουν όσους ευθύνονται, ενθαρρύνουν ή ανέχονται τη δημιουργία ή τη συνέχιση τέτοιων απαράδεκτων και αναχρονιστικών μεθόδων σε βάρος της ανθρώπινης ζωής, ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Η Κύπρος, θύμα και αυτή ενός χρονίζοντος προβλήματος αγνοουμένων, προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που ακόμα αιμορραγούν. Άξονας των προσπαθειών αυτών είναι σήμερα η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, το έργο της οποίας όμως χρειάζεται ενίσχυση. Αυτό που κυρίως απουσιάζει είναι η ειλικρινής συνεργασία και διάθεση για προώθηση και επίλυση του θέματος, αποτέλεσμα της οποία είναι η παρεμβολή δυσκολιών και καθυστερήσεων στο έργο της με διάφορα προσχήματα, όπως π.χ. η παρεμπόδισή της σε χώρους που πρέπει να γίνουν έρευνες με τη δικαιολογία πως πρόκειται για στρατιωτικές περιοχές.

Ως συγγενείς αγνοουμένων, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων, κάμνουμε και πάλι θερμή έκκληση σε όσους μπορούν, είτε πρόκειται για Αρχές είτε πρόκειται για άτομα, να βοηθήσουν στο να δοθεί τέλος χωρίς άλλη καθυστέρηση στο ανθρώπινο δράμα που βιώνουν χιλιάδες συνάνθρωποί μας και από τις δύο κοινότητες.

Εκ της Οργάνωσης