18-05-2021

Διαγωνισμός για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων στο Δήμο Λεμεσού

Παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Εικαστικό Διαγωνισμό για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων Δήμου Λεμεσού.

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πληροφορούν ότι, η Κριτική Επιτροπή του Εικαστικού Διαγωνισμού για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων Δήμου Λεμεσού, λαμβάνοντας υπόψη της τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής προτάσεων κατά τρεις εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ως νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.