12-02-2015

Δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε παράδοση οστών σε οικογένεια αγνοουμένου

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε παράδοση οστών σε οικογένεια αγνοουμένου, τα οποία όταν εξετάστηκαν με τη μέθοδο DNA διαπιστώθηκε πως αριθμός από αυτά δεν ανήκουν στο δικό τους, επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας γιατί πέραν από τη ψυχική οδύνη και την αναστάτωση που επέφερε στην οικογένεια, τείνει να θέσει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εκταφών και ταυτοποιήσεων της ΔΕΑ.

Αναμένουμε πως το σοβαρότατο θέμα που ανέκυψε θα διερευνηθεί αμέσως και θα δοθούν σαφείς και πειστικές απαντήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, τόσο για τις γενετικές και ανθρωπολογικές αναλύσεις όσο και για την παράδοση των οστών και αν τηρούνται στον ενδεδειγμένο βαθμό τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα.

Εκ της Οργάνωσης