11-03-2014

Δηλώσεις της τουρκοκύπριας εκπροσώπου κυρίας Γκιουλντέν Κουτσιούκ

Αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις της τουρκοκύπριας εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) κυρίας Γκιουλντέν Κουτσιούκ, επιθυμούμε να παρατηρήσουμε πως δεν είναι δυνατό να προδικάζονται τα αποτελέσματα της Επιτροπής και μάλιστα από τα ίδια τα μέλη της, ούτε να αλλοιώνονται οι πραγματικοί αριθμοί των ανευρεθέντων για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν μηδενίζουμε το έργο της ΔΕΑ, ούτε τις πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν. Όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς στους αδικαιολόγητα αργούς ρυθμούς που παρατηρούνται στις εργασίες της, ούτε και στην άποψη πως δεν θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός όλων των Αγνοουμένων.

Η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την Επιτροπή και που πηγάζει από τους όρους εντολής της είναι πως πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για διακρίβωση της τύχης όλων των Αγνοουμένων και από τις δύο κοινότητες. Συμφωνούμε με την κα Κουτσιούκ πως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΑ είναι το οικονομικό. Όμως κατά την άποψή μας δεν είναι το κύριο. Το πρώτιστο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει, στο βαθμό που επιβάλλεται, η συνεργασία των εμπλεκομένων μερών, γεγονός που αποδεικνύεται από τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελεύθερη διακίνηση της ΔΕΑ και η μέχρι σήμερα άρνηση να δοθούν οι πληροφορίες, που αφορούν αγνοούμενα πρόσωπα και που υπάρχουν σε επίσημα αρχεία.

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή γραπτή δήλωση του Προέδρου της τουρκοκυπριακής ένωσης συγγενών αγνοουμένων κ. Φουάτ Ναλτζίογλου, που ευστόχως ζητεί όπως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ανοίξουν τα αρχεία τους στη ΔΕΑ, προκειμένου να υποβοηθηθεί η έρευνα για εντοπισμό όλων των Αγνοουμένων της Κύπρου.