22-12-2015

Συνεδρία Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη συνεδρία της ημερ. 8-9 Δεκεμβρίου 2015 εξέτασε τη συμμόρφωση της Τουρκίας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση Βαρνάβας κ.α. εναντίον της Τουρκίας και έγκρινε την πιο κάτω απόφαση: «Η Επιτροπή επαναλαμβάνει γι άλλη μια φορά την ανάγκη όπως η Τουρκία σεβασθεί την χωρίς όρους υποχρέωσή της να πληρώσει τις αποζημιώσεις που έγκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προκειμένη υπόθεση και αποφασίζει να επανεξετάσει το θέμα στη συνεδρία της τον ερχόμενο Μάρτιο».