11-12-2013

Έκδοση του βιβλίου «Τουρκία, θέλουμε τα παιδιά μας»

Ανακοινώνεται πως έχει περατωθεί η έκδοση του βιβλίου «Τουρκία, θέλουμε τα παιδιά μας». Με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσής μας θα παραχωρηθεί τιμής ένεκεν ένα αντίτυπο του βιβλίου σε κάθε οικογένεια Αγνοουμένου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν στα γραφεία της Οργάνωσης για να παραλάβουν το βιβλίο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα γραφεία της Οργάνωσης, τηλ. 22677794, 22670104.